22 september 2016

Aanleg fietspaden niet laten hypothekeren door lange onteigeningsprocedures

 

Heel wat Kempense scholieren fietsen sinds het begin van het nieuwe schooljaar weer elke dag naar school. Veilige fietspaden zijn voor hen en andere fietsers geen luxe maar noodzaak.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes vroeg daarom bij de bevoegde Minister Ben Weyts naar de stand van zaken van de aanleg van een aantal fietspaden in onze regio:

 

-de ontdubbeling van het fietspad langs de N118 in Arendonk

-de aanleg van een fietspad langs de N136 in Postel

-de aanleg van een fietspad langs de N110 in Meerhout

-de aanleg van een fietspad langs de N165 Averboodsebaan in Laakdal

Ward Kennes: “Voor alle dossiers moeten de noodzakelijke onteigeningen nog worden opgestart. De Minister kan dan ook nog geen concrete datum voor de start van de werken geven. We kunnen aannemen dat dit nog enkele jaren zal duren.”

Momenteel zijn er in onze provincie (kantoor Antwerpen en Mechelen) 1151 lopende onteigeningsdossiers bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse belastingdienst, zo blijkt uit informatie die de Vlaams volksvertegenwoordiger ontving van Minister Tommelein.

“De uitvoering van deze werken mag niet wordt gehypothekeerd door al te lange of te omslachtige procedures voor de onteigeningen. Ik pleit er dan ook voor om de afdeling Vastgoedtransacties in onze provincie te versterken. Alleen zo gaan we de historische achterstand die bestond bij de overheveling van deze bevoegdheid –de regionalisering van de federale aankoopcomités- op 01/01/2015, kunnen wegwerken”, aldus Ward Kennes

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.