16 september 2017

Dossier Asbestbrand Kasterlee, Hoeven 12 afgesloten

 

 

Geachte redactie

Tijdens een onweer sloeg op 28/05/2017 de bliksem in op een stal/schuur met dak in golfplaten in Hoeven 12 in Kasterlee. Deze brand was van ver zichtbaar, bracht een grote inzet van brandweerwagens uit heel de Noorderkempen op gang en kreeg veel aandacht in de media en op de gemeenteraad.

De golfplaten waren asbesthoudend en de stal was volledig gevuld met brandhout, en vatte door de blikseminslag vuur. De brandweer moest al het brandhout verspreiden in de omgeving van de stal om blussen mogelijk te maken. Resten van de brand (explosiezone) werden in de omgeving verspreid. Het overgrote deel van het asbestcement bevond zich evenwel tussen het puin en het resterende brandhout en niet meteen in de ruimere omgeving. Burgemeester Ward Kennes deed de dagen nadien een beroep op de brandweer om het gebied vochtig te houden zodat asbestvezels niet zouden gaan rondvliegen. Ook werd het besmette gebied met plastiekzeilen overdekt.

De voorbije weken en maanden zijn gespecialiseerde firma’s in de weer geweest om alle mogelijks met asbest besmette afval en grond af te voeren en het gebied grondig te saneren.

De gemeente Kasterlee ontving zopas een dossier met als eindconclusie: 

 

“4 ADVIES AAN DE GEMEENTE

 

Naar aanleiding van de controle tijdens de werken kan Asper BVBA bevestigen dat de sanering op een correcte manier verliep. Tijdens de inspectie na afloop van de saneringswerken werd vastgesteld dat alle resten van asbestgolfplaten, die werden aangetroffen na de brand, werden verwijderd. Tevens werd vastgesteld dat er visueel geen flinters asbestcement meer konden worden waargenomen op het omliggend terrein (akker en weide). Asper BVBA verklaart aan de gemeente dat het terrein als asbestveilig kan worden beschouwd.

13 september 2017

 

Patrick Anthonis

 

Projectleider asbestonderzoek”

 

Burgemeester Ward Kennes dankt de verzekeringsmaatschappij en de opruimfirma’s voor het geleverde werk. “In een groene en gezonde gemeente moet asbestvervuiling grondig worden aangepakt. En dat is in dit geval ook gebeurd,” zegt hij.

Voor meer info:


Ward Kennes

Burgemeester van Kasterlee

Vlaams volksvertegenwoordiger

ward.kennes@vlaamsparlement.be

GSM 0485/75 19 44

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.