8 mei 2017

Gemeentebestuur Kasterlee vraagt bijsturing herindeling vredegerechten in de Kempen

 

Door een gerechtelijke herindeling verdwijnen ook in de Kempen een aantal vredegerechten. Zo wordt bijvoorbeeld vredegerecht Geel bij Mol gevoegd, en vredegerecht Arendonk bij Turnhout. Maar deze herindeling heeft voor de betrokken burgers negatieve gevolgen.

Wat zeggen de hervormingsvoorstellen:

  • Kasterlee zat bij Geel en wordt daardoor nu naar Mol verwezen.

  • Retie en Dessel zaten bij Arendonk en gaan nu naar Turnhout.

 Eerder gaven de gemeenbesturen van Retie en Dessel te kennen dat zij liever bij het vredegerecht van Mol worden ingedeeld. Kasterlee sluit zich daar bij aan, maar dan in de omgekeerde richting.

Kasterlee is een buurgemeente van Turnhout en beschikt over goede bus- en treinverbindingen met deze stad. Kasterlee zit ook met Turnhout in dezelfde politiezone en HVZ. “Zou het niet logischer zijn dat onze inwoners zich tot de vrederechter in de dichtstbijzijnde en vlot te bereiken buurstad kunnen wenden?” bepleit burgemeester Ward Kennes.

Ook voor Retie en Dessel lijkt een andere indeling meer aangewezen omwille van de bereikbaarheid en omdat zij met meerdere samenwerkingsverbanden gericht zijn op Mol.

De Kempense vragen tot aanpassing worden daarom best samen bekeken in Brussel. Het gaat om verschuingen in beide richtingen zodat ze mekaar in evenwicht houden. “Een bijsturing van de herindeling verhoogt de bereikbaarheid van de klantvriendelijkheid van de Vrederechters en geeft blijk van bestuurlijke coherentie, “ besluit Ward Kennes.

 

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.