19 december 2016

Hoe zit het met de tewerkstelling van personen met een beperking?

 

Personen met een beperking blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Ondanks hun voorbeeldrol halen de Vlaamse en federale overheid de streefcijfers die ze zichzelf hebben opgelegd niet. Daarom heb ik samen met collega Sabine de Bethune en de CD&V Werkgroep Handicap en Samenleven een parlementair initiatief genomen.

 

1 op 8 Vlamingen op beroepsactieve leeftijd wordt geconfronteerd met een arbeidshandicap. Met een tewerkstellingsgraad van 40,7% doet deze groep het in België in Europees perspectief echt niet goed. Meedraaien in het arbeidsproces is belangrijk voor de sociale integratie. Het huidige beleid is té vrijblijvend, té fragmentarisch en mist visie. Onze buurlanden Duitsland en Frankrijk kennen afdwingbare quota met boetes. Dat geld gaat dan naar een fonds dat de tewerkstelling van mensen met een handicap stimuleert. Diversiteit moet een element worden in de evaluatie van leidende ambtenaren en kan meegenomen worden in de voorwaarden bij openbare aanbestedingen.

 

Wij roepen ook de sociale partners op, naar het voorbeeld van Nederland, een plan op te stellen om de tewerkstelling van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen. Komt dat er niet, dan willen we ook daar op termijn naar dwingende maatregelen gaan. Maar eerst willen we meer inzetten op het bekend maken van de bestaande stimulerende maatregelen. Onder andere door het invoeren van één centraal loket waar zowel de werkgever als de werknemer terecht kunnen.

 

De investeringen om mensen met een handicap aan het werk te stellen,  moeten van de deelstaatregeringen komen, terwijl de baten (bijvoorbeeld minder kosten voor het RIZIV) federaal zijn. Interfederale samenwerking is dus nodig. Wie graag de volledige tekst van onze conceptnota ontvangt, mag een mailtje sturen naar ward.kennes@kasterlee.be.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.