24 mei 2018

Hoever staat het met Masterplan Tielen?

 

 

Een masterplan loopt altijd over vele jaren. Zo werden voor fase 1 van Masterplan De Met de fundamenten gelegd in 2005 en pas in 2017 werd het nieuwe OC in gebruik genomen. De eerste participatiemomenten voor Masterplan Bloemenwijk liggen ook al enkele jaren achter ons en over enkele maanden gaat de uitvoering van de eerste fase van start.

Voor Masterplan Tielen is er thans een eerste inventarisatie gebeurd van de in te vullen behoeften en is een eerste oefening gebeurd om het projectgebied af te bakenen. De voorlopige lijst van maatschappelijke functies bevat onder meer: een buitenschoolse kinderopvang, een moderne bibliotheek, een lokaal dienstencentrum met een sociaal restaurant, oefenlokalen voor muziekgezelschappen, woongelegenheden, groenvoorzieningen, fietsenstallingen, oplaadpunten, parkeergelegenheid, … Tijdens het participatietraject kan deze lijst nog worden aangevuld en uitgezuiverd.

Een aantal gemeenten hebben soortgelijke projecten gerealiseerd via een privaat-publieke samenwerking. Daarbij zoekt het gemeentebestuur een partner die architecturale, bouwkundige en financiële kennis in huis heeft. Door gemeenschapsvoorzieningen te koppelen aan private bewoning kan er aan inbreiding worden gedaan en kunnen de kosten in de hand worden gehouden. In juni bespreekt de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een trajectbegeleider voor het masterplan. Naast een studie naar de haalbaarheid van een PPS-project in Tielen, zit daarin ook een brede opdracht voor een participatietraject met inwoners, verenigingen en dienstverlenende instellingen. Het project komt dus stilaan op dreef.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.