28 november 2013

Interfederalisering CGKR

 

De commissie gelijke kansen van het Vlaams parlement gaf haar goedkeuring aan het decreet waarmee Vlaanderen instemt met het samenwerkingsakkoord dat het nieuwe centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht

. Het nieuwe centrum is een samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten.

Een belangrijke hervorming is dat de bestuurders van het centrum in de toekomst worden aangeduid door de parlementen, en niet meer door de regering. Ministers, parlementsleden en kabinetsmedewerkers kunnen niet in het bestuur van het CGKR zetelen.

Daarmee wordt een belangrijk voorwaarde vervuld om te voldoen aan de  ‘Principes van Parijs’ van de Verenigde Naties. Het akkoord volgt op die manier de aanbevelingen gedaan in een motie die het Vlaams Parlement aannam na een interpellatie hierover van Ward.

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.