30 december 2010

Politieke loopbaan

 

Huidige professionele activiteiten:

Burgemeester van Kasterlee (sinds 2005)


Voorzitter van de Conferentie van Kempense Burgemeesters (sinds 2013)


Voorzitter Hulpverleningszone Taxandria (2013 – 2016)


Voorzitter van het Streekplatform Kempen (sinds 2016)

 

Vlaams volksvertegenwoordiger (sinds 2008):


Lid van de commissie voor Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend erfgoed

Lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Lid van de commissie voor Deradicalisering

 

Fractiewoordvoerder voor:

 

  • buitenlandse en Europese aangelegenheden

  • integratie en inburgering

  • radicalisering

  • ambtenarenzaken

  • overheidscommunicatie

  • kerk-staat aangelegenheden en levensbeschouwing

 

Lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

 

Voorzitter van de Christelijke fractie in het Benelux parlement

 

 

Politieke en sociale interesses:

·     inburgering en diversiteit

·     lokale besturen

·     internationale aangelegenheden

·     erediensten en levensbeschouwing

·     ruimtelijke ordening

·     bestuurszaken

·     overheidscommunicatie

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.