berichten uit het Vlaams Parlement

Actualiteitsdebat over het eindrapport van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid 12 maart 2014

 
Ward Kennes voerde het woord voor de CD&V fractie tijdens het debat over de het eindrapport van de CEEO.  Wie het rapport grondig leest, trekt conclusies die veel genuanceerder zijn dan wat we lazen in de pers. Het rapport stelt in zijn inleiding dat heel wat doelstellingen uit 2009 nog altijd geldig zijn, ondanks het feit: “… dat er op verschillende vlakken vooruitgang is geboekt”.Ward heeft de voorbije jaren in de commissie o.m. consequent de splinterbom aangeklaagd die het Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) op de Vlaamse administratie heeft gegooid. Deze erfenis van het paars-groene tijdperk heeft ons opgezadeld met een negentigtal entiteiten en heeft de verkokering gebetonneerd Lees meer
 
 

Uitvoering van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid 28 februari 2014

 
Ward Kennes ondervroeg Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois over de uitvoering van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid en de gelijkschakeling van  het statuut van contractuele en statutaire personeelsleden bij de Vlaamse overheid. Lees meer
 
 

Resolutie Oekraïne 5 februari 2014

 
 
 

Zelfregulering reisbureaus 11 februari 2014

 
Het reisbureaudecreet van 2 maart 2007 is sinds 1 januari 2014 niet langer van kracht. Met de afschaffing van het gereglementeerde statuut heeft het Vlaams parlement gekozen voor de autoregulering van de sector. Ward vroeg Minister van Toerisme Geert Bourgeois naar de stand van zaken in dit dossier. Lees meer
 
 

Na Master Islamitische Theologie ook werk maken van Vlaamse Imamopleiding 23 januari 2014

 
Persbericht. De K.U. Leuven biedt vanaf het academiejaar 2014-2015 een master Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen aan. Het subsidiebesluit daarvoor staat morgen op de agenda van de Vlaamse regering. Hiermee geeft de Vlaamse Regering opvolging aan de resolutie van Ward Kennes, Ludo Sannen (SP.A) en Kris Van Dijck (N-VA).  Lees meer
 
 

Omkadering lokale besturen voor instroom Roemeense en Bulgaarse migranten 8 januari 2014

 
Sinds 1 januari moeten Roemenen en Bulgaren geen arbeidskaart meer hebben om in ons land te werken. Ward ondervroeg minister Bourgeois over de omkadering die de minister biedt aan de lokale besturen om zich voor te bereidenop de verwachte instroom van deze migranten Lees meer
 
 

Een toekomst voor onze kerkgebouwen 30 december 2013

 
Infoavond-dialoogmoment met Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes Lees meer
 
 

Integratiebeleid moet rekening houden met toenemende diversiteit in kleinere steden en landelijke gemeenten 12 december 2013

 
Persbericht. De thematiek inburgering en integratie wordt nog vaak geassocieerd met grootsteden. Maar ook kleinere steden en meer en meer landelijke gemeenten worden geconfronteerd met toenemende diversiteit. Die diversiteit wordt bovendien “meer divers”. Lees meer
 
 

Proefproject Mobiliteitspunt Kempen wordt verlengd 5 december 2013

 
Persbericht. De voorbije weken maakte Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes zich zorgen omdat de financiering van dit project afliep op 31 oktober. (zie persbericht van 30 oktober). Hij vroeg Minister Crevits naar de resultaten van de evaluatie en drong er sterk op aan om het lopende project te verlengen. Ward Kennes is tevreden dat het project alvast tot einde 2014 kan worden voortgezet.  Lees meer
 
 

Interfederalisering CGKR 28 november 2013

 
De commissie gelijke kansen van het Vlaams parlement gaf haar goedkeuring aan het decreet waarmee Vlaanderen instemt met het samenwerkingsakkoord dat het nieuwe centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme opgericht.Het nieuwe centrum is een samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - berichten uit het Vlaams Parlement
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.