berichten uit het Vlaams Parlement

subsidies voor gebouwen van de erediensten 3 juli 2013

 
Een nieuw decreet legt de regels vast voor subsidies voor de gebouwen van de erediensten, de vrijzinnige morele dienstverlening en de crematoria. Lees meer
 
 

Master Islamitische Theologie 15 juli 2013

 
De K.U. Leuven biedt vanaf het academiejaar 2014-2015 een master islamitische theologie en godsdienstwetenschappen aan. Met de subsidie-beslissing geeft de Vlaamse Regering gevolg aan de resolutie die Ward hierover met Ludo Sannen (SP.A) en Kris Van Dijck (N-VA) indiende. Lees meer
 
 

Nieuwe regels voor kampvuren 3 juli 2013

 
Persbericht. Ward Kennes is niet enkel zelf een groot liefhebber van kampvuren. Als burgemeester van Kasterlee waar al vele decennia jeugdkampen doorgaan, krijgt hij ook heel wat aanvragen voor kampvuren. Hij is tevreden dat hij als Vlaams volksvertegenwoordiger hierover aan het begin van de zomervakantie een decreet met duidelijke regels mocht goedkeuren. Lees meer
 
 

Persbericht: "Ontwikkeling Vlaams islamonderwijs is maatschappelijke prioriteit" 26 april 2013

 
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes is zeer verontrust door de recente getuigenissen waaruit blijkt dat de lessen Islam door een gebrek aan vorming en professionaliteit het radicalisme in de hand werken Lees meer
 
 

Actualiteitsdebat over het ronselen van jongeren om deel te nemen aan de burgeroorlog in Syrië 17 april 2013

 
Ward voerde het woord voor de CD&V fractie tijdens dit actualiteitsdebat.  Lees meer
 
 

Een toekomst voor onze kerkgebouwen-visienota CD&V 18 maart 2013

 
De vragen rond de toekomst van onze (rooms-katholieke) kerkgebouwen zijn de laatste jaren steeds luider gaan klinken. De context is gekend: het aantal kerkgangers en bedienaars van de eredienst daalt en de kosten voor onderhoud, verwarming, verzekering en restauratie van de talrijke kerkgebouwen in Vlaanderen nemen eerder toe dan af. Lees meer
 
 

Persbericht: "Ook Vlaanderen heeft rol om radicalisering binnen Islam aan te pakken" 26 maart 2013

 
 
 

Vlaamse overheid stikt in kluwen van 194 agentschappen 21 maart 2013

 
In de Standaard 21-03-2013: Vlaamse overhed stikt in kluwen van 194 agentschappen.Rond de Vlaamse overheid circuleren niet minder dan 194 diensten, agentschappen, vzw's en bedrijfjes die overheidstaken waarnemen. Volgens critici een kluwen dat moet worden ontward. Ward Kennes pleit voor samenwerking en voor het herbekijken van de verzelfstandiging van zoveel beleidsuitvoerende instellingen. Lees meer
 
 

Persbericht: "Inburgering EU-burgers op de Europese agenda zetten" 11 maart 2013

 
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes, die vorige week het stijgend aantal immigranten uit Oost-Europa in de commissie Inburgering aankaartte, staat achter het initiatief van Minister Bourgeois om deze problematiek op de Europese agenda te zetten.  Lees meer
 
 

Persbericht: Inburgeringsbeleid moet vooral efficiënt zijn 25 februari 2013

 
Het kritische rapport van de Inspectie van Financiën over de inburgeringsplannen van minister Bourgeois roept vragen op. Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes kon het rapport intussen inkijken, en maakt niet alleen voorbehoud bij de oprichting van een duur Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). Hij vreest ook een te eenzijdige focus op taalverwerving ten koste van bredere sociaal-economische participatie. Daarbovenop baart de mogelijke ondergraving van de rol van het middenveld hem zorgen: “Het zou een blunder zijn om de in de sector aanwezige knowhow niet te valoriseren”. Ward Kennes dringt aan op bijkomend overleg. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - berichten uit het Vlaams Parlement
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.