17 september 2017

Waarom is een Dag van de Landbouw elk jaar nodig

 

 

 

 

Op de Dag van de Landbouw zette  het melkveebedrijf van de familie Guns – Van Den Broeck de deuren open. Een geslaagd initiatief om het grote publiek vertrouwd te maken met de werking en de uitdagingen van een modern landbouwbedrijf. Die uitdagingen zijn vandaag de dag enorm groot. Steeds minder mensen moeten voor steeds meer mensen voedsel produceren op een oppervlakte die in Vlaanderen onder druk staat.

 

Een modern landbedrijf uitbouwen is bijzonder kapitaalintensief. Naast de gebouwen en de voertuigen komt er steeds meer informatica aan te pas. Ook de regels die onze samenleving oplegt inzake voedselveiligheid, dierenwelzijn, natuurbescherming en leefmilieu worden altijd maar strenger en strenger. Van een boer wordt vandaag heel wat kennis op vlak van wetgeving, boekhoudkunde, ICT, administratie en uiteraard technische vakkennis verwacht. De input is dus heel erg groot. Maar de prijs die de landbouwproducent voor zijn arbeid en producten ontvangt is soms minimaal of niet eens kostendekkend. De landbouwprijzen zijn heel afhankelijk van de markt en kunnen  dalen als gevolg van weersomstandigheden, invoer uit het buitenland, politieke beslissingen, overproductie. Ook een schandaal dat zich in één bedrijf of slachthuis voordoet kan negatief afstralen op een ganse sector en de prijs onderuit halen.

 

Door onze land- en tuinbouwers worden hoogwaardige producten aangeleverd die de weg vinden naar de winkelrekken en onze tafels. Landbouw vervult een levensnoodzakelijk functie in. De Dag van de Landbouw is een ideaal moment om te onderstrepen dat mensen die zorgen voor voedingsproducten van topkwaliteit recht hebben op een eerlijke prijs. En dat ze het respect verdienen van de samenleving die ze elke dag van voedsel voorzien.

 

 

 

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.