26 oktober 2015

Waarom een mobiliteitsstudie Midden Kempen?

 

Van 2010 tot 2012 heeft de Provincie Antwerpen met de gemeenten tussen de E19 en de E34 een mobiliteitsplan Noorderkempen opgesteld. Omdat mobiliteit niet ophoudt aan een gemeentegrens, is samenwerking de boodschap als je een probleem wil aanpakken. De provincie is het ideale bestuursniveau om hierin het voortouw te nemen. Dat is de reden waarom ik in 2012 andere Kempense gemeentebesturen heb gecontacteerd om samen de provincie te vragen ook voor het gebeid tussen E34 en E313 een mobiliteitsstudie te maken. Heel wat gemeenten zijn op de kar gesprongen en de provincie heeft onze vraag in haar beleidsplan opgenomen!

Uiteraard heeft elke gemeente een aantal eigen bekommernissen. Zelf hebben we de volgende problemen geformuleerd: het oost-west verkeer door Kasterlee en Lichtaart maximaal afleiden naar de E34 en de E313, een maximale ontlasting van onze drie dorpskernen, de verkeersstromen naar Bobbejaanland in goede banen leiden en de toename van het vrachtverkeer het hoofd bieden. Momenteel keuren de gemeenteraden een engagementsverklaring goed. Daarna wordt een studiebureau aangeduid om de studie uit te voeren. Als gemeentebestuur engageren we ons om alle relevante informatie aan te leveren en een grote betrokkenheid bij dit proces aan de dag te leggen. Er bestaan voor de mobiliteit geen wonderoplossingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er mits een goede visie, een intense samenwerking en de nodige politieke daadkracht, voor vele prangende problemen oplossingen kunnen gevonden worden.

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.