14 maart 2016

Waarom moeten de fietspunten blijven?

 

 

 

De fietspunten aan de NMBS stations zorgen voor de netheid van de fietsenstallingen,  ze houden er toezicht, ze voeren kleine fietsherstellingen uit en verhuren fietsen. Er zijn fietspunten in Turnhout, Herentals, Geel en Mol. Maar de NMBS wil haar co-financiering stop zetten. Dat zien de Kempense burgemeesters niet zitten. Zij hebben de Burgemeestersconvenant getekend om tegen 2020, de CO2-uitstoot met 20% te verlagen, en daarin is fietsmobiliteit een belangrijke pijler. In tijden van toenemend fileleed, onleefbare woonkernen door mobiliteitsdruk, parkeerproblemen, te hoge CO2-uitstoot , is investeren in fietsmobiliteit belangrijk. Een fietspuntwerking ondersteunt de aansluiting fiets/openbaar vervoer.

 

Cijfers tonen aan dat de Kempense treinreizigers meer met de fiets naar het station komen als er een fietspuntwerking is.  De laatste jaren zijn de fietsenstallingen aan de  Kempense stations systematisch uitgebreid.  Want het aantal Kempenaars dat de fiets neemt voor zijn voor- en natransport stijgt elk jaar.

 

Verder heeft de keuze van de NMBS ook gevolgen voor de tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie. De fietspunten werken met werknemers die intensief begeleid worden en werkervaring kunnen opdoen. In de vier Kempense fietspunten gaat het in totaal om 17 doelgroepwerknemers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.