9 februari 2018

Ward Kennes op OESO Parlementaire Dagen

 

Ward Kennes vertegenwoordigde samen met collega Yasmine Kerbache (Sp.a) het Vlaams Parlement op de OESO Parliamentay Days te Parijs. Ook federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V)  was er, samen met meer dan 100 parlementsleden uit Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van de conferentie is politici te ondersteunen om beleidsbeslissingen te nemen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten.

Ward Kennes: “Het is uitermate boeiend en zinvol om als beleidsmaker via het netwerk kennis te maken met het werk van de OESO over verschillende thema’s. Dit kan je meenemen bij het nemen van politieke beslissingen. Ook het uitwisselen van ervaringen en best practices met parlementleden uit andere landen is inspirerend.”

Secretaris-Generaal Angel Gurría bracht een inleiding over multilateralisme en het overbruggen van de kloven tussen landen.

 Er stonden daarna verschillende interactieve sessies op het programma, het thema inclusieve groei (een groei waarbij iederen de vruchten plukt van de geboekte vooruitgang) kwam daarbij meerdere keren aan bod:

 

   • De rol van het onderwijs in het scheppen van vertrouwen in publieke instellingen

   • De stappen die de G20 zet naar een meer inclusieve wereldeconomie

   • Hoe investeren in klimaat en groei samen kan gaan

   • Overzicht door het Internationaal Energie Agentschap, de “World Energy Outlook

   • De rol van handel in inclusieve groei

   • Een nieuwe manier van aan politiek doen: “Co-creation in Politics”, in samenwerking met de kiezer

 

Het programma vrijdag was gewijd aan fiscaal beleid en de uitdagingen  die hierin op ons afkomen door de digitalisering van de economie. Vrijdag kregen de deelnemers ook een stand van zaken van het werk van de OESO om de wereldwijde samenwerking rond fiscaliteit te verbeteren. Die samenwerking tussen landen is erg belangrijk om een fiscaal rechtvaardig beleid te kunnen voeren.

Alle informatie over het Global Parliamentary Network kan u hier vinden: www.oecd.org/parliamentarians

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.