28 november 2016

Wat is de dual income taks?

 

Op korte termijn werkt de regering Michel aan een globaal voorstel met 3 componenten: de modernisering van de vennootschapsbelasting, een meerwaardebelasting als element van rechtvaardige fiscaliteit en een mobilisering van het slapende spaargeld. Afgelopen weekend koos het CD&V congres voor een lange termijn visie op fiscaliteit. Die vertrekt van een duaal belastingsysteem waarbij belastbare inkomsten worden opgesplitst in inkomsten uit arbeid en sociale uitkeringen enerzijds en alle inkomsten uit vermogen anderzijds. Het verschil in fiscale behandeling tussen beide houdt rekening met het gegeven dat geld door inflatie minder waard wordt. Dat speelt enkel bij vermogen en niet bij arbeidsinkomsten.

De inkomsten uit arbeid worden aan een progressief tarief belast, wat wil zeggen dat het belastingtarief stijgt naarmate het belastbaar inkomen groter wordt. Voor alle inkomsten uit vermogen geldt een vast tarief. We zijn de voorbije decennia geëvolueerd naar een model dat steeds meer inkomsten afzonderlijk belast. De belastingbrieven bevatten dan ook veel te veel vakjes en zijn compleet onleesbaar geworden. Dat kan veel eenvoudiger met een dual income taks. Interesten, dividenden of meerwaarden op onroerende goederen en op beleggingen kunnen eenvormig worden belast. Daarbij kunnen ook minwaarden worden verrekend. En voor meerwaarden geldt een herinvesteringsvrijstelling evenals een minimumdrempel.

De belastingdruk mag niet meer stijgen! Maar dit duaal belastingsysteem met een brede grondslag maakt de fiscaliteit transparanter en eenvoudiger. Het betrekt meer vormen van inkomsten zodat ons samenlevingsmodel op een stabielere en rechtvaardigere wijze kan worden gefinancierd.

Ward Kennes

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.