Nieuws

Vlaanderen voert al vele jaren een actief stedenbeleid. En dat werpt vruchten af. Maar ook het landelijke Vlaanderen heeft recht…

Lees meer

Op 26 mei worden 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen die daarna aan een nieuwe Vlaamse regering het vertrouwen geven.

Lees meer

Ook in Benelux verband staat de noodzakelijke energietransitie hoog op de agenda. Het lopende werkprogramma van de Benelux-Unie…

Lees meer

Brexit

27-03-2019

De Brexit saga blijft duren. De Europese Unie heeft het V.K. in de laatste fase voor een ondubbelzinnige keuze gesteld: uitstel…

Lees meer

Roemenië is sinds begin dit jaar voorzitter van de E.U. Zeker op dit moment geen makkelijke opdracht. Want met de Brexit, de…

Lees meer

Er brak nog maar eens een debat los over de wachtlijsten voor inburgeringscursussen en over het aantal niet beantwoordde…

Lees meer

Vlaams Minister Homans kondigde aan dat ze de komende vijf jaar geen enkele lokale geloofsgemeenschap wil erkennen. Heel wat…

Lees meer

De restauratiewerken aan Keeses Molen zijn gestart. Ward mocht de sleutel overhandigen aan molenbouwfirma De Jongh die de werken…

Lees meer

Samen met Tinne Rombouts was Ward te gast bij de Landelijke Raad voor een toelichting over actuele dossiers: Brexit, Afrikaanse…

Lees meer

C van commentaar.  Begin maart 2019 hebben de 29 Kempense burgemeesters mij opnieuw aangeduid als hun voorzitter. De Conferentie…

Lees meer

De Kempense burgemeesters hebben Ward opnieuw verkozen als voorzitter van hun Conferentie van Kempense burgemeesters. In deze…

Lees meer

Eind februari maakte Ward deel uit van de parlementaire delegatie die in Rome de nieuwe Vlaamse ambassade opende. We hadden in…

Lees meer