De Europese Unie kreeg recent een mandaat om te onderhandelen met de Verenigde Staten over een nieuw handelsverdrag. Een verdere escalatie van de handelsoorlog zou niet alleen de Duitse industrie maar ook indirect de Vlaamse bedrijven als toeleverancier van de auto-industrie hard treffen. Omwille van het Brussels gewest dat dwarslag, kon ons land het mandaat niet voluit steunen.  Ward drong er bij Minister-president Bourgeois op aan om duidelijk te maken dat Vlaanderen volledig achter het opstarten van deze onderhandelingen staat.