Vandaag kwamen zowel Vlaams minster-president Kris Peeters als Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits naar de Kempen voor de officiële start van de Noord Zuid Kempen. Beide ministers zetten daarbij de rol van de burgemeeesters van Geel en Kasterlee in de verf die tot dit resultaat hebben geleid.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Kasterlee Ward Kennes  bouwde zijn toespraak  op rond vijf V’s : verenigen, vertrouwen, versnellen, vruegde en vooruitzien. 

 

Door vele  de gemeentebesturen, de werkgevers en werknemers, IOK, de conferentie van Kempense burgemeesters en Resoc rond dit project te verenigen  werd een zeer ruim draagvlak   gecreëerd  waardoor men in Brussel meer druk kon uitoefenen. 

 

 

De start van de werken is belangrijk om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Ondanks scepsis, ongeloof en soms ook obstructie wordt vandaag bewezen  dat er  in Vlaanderen nog belangrijke  politieke beslissingen  kunnen worden genomen en uitgevoerd.

 

Tegenstanders van een maatschappelijk project vinden vandaag te makkelijk hefbomen en kapstokken voor vertragingsmanoeuvres.  Er is nood aan procedures om na inspraak, studie en overleg de uitvoering van grote werken te versnellen

 

In Kasterlee heerst grote vreugde dat de werken  om de dorpskern te bevrijden van het voorbijrazende verkeer eindelijk zijn gestart. Ondertussen zijn de eerste initiatieven genomen rond de herinrichting van de invalswegen en het marktplein.

 

We moeten ook vooruitzien want deze  werken  zijn een cruciale schakel in de volledige Noord-Zuidverbinding tussen Nederland en het Hageland.  Maar in de toekomst moet Vlaanderen ook werk maken van de verbinding van Turnhout  naar Nederland (via het bretellenmodel) en van een ring rond Herselt. 

 

FOTO: burgemeester Ward Kennes, minister Crevits, de Kastelse schepenen Bea Jaenen, Miel Hermans, Jef Van de Perre, minister-president Peeters en ere-burgemeester Walter Otten vierden mee de officiële start van de werken aan de NZK.