Persbericht: "Inburgering wordt gehandhaafd"

29-03-2011

PERSBERICHT: "Inburgering wordt gehandhaafd"

Op 1 maart 2009 werden de administratieve geldboetes ingevoerd voor nieuwkomers die volgens het inburgeringsdecreet verplicht zijn lessen Nederlands en Maatschappelijke Oriëntatie te volgen. Sindsdien werden door de onthaalbureaus 1491 dossiers van inburgeraars die niet aan de plicht voldoen doorgegeven aan de Vlaamse handhavingsambtenaren. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes opvroeg bij minister van Inburgering, Geert Bourgeois.

Er is sprake van een inbreuk op de inburgeringsplicht indien de inburgeraar niet reageert op de oproep van het onthaalbureau zich te melden, of te vaak afwezig is in de les.

Van de 1491 doorgegeven dossiers werden er reeds 935 afgehandeld. In 326 gevallen werd er daadwerkelijk een boete opgelegd door de handhavingsambtenaren. Als er geen boete wordt opgelegd is de reden dat de inburgeraar kort na de start van de procedure alsnog zijn verplichtingen  nakomt of er sprake is van overmacht (bijv. een opname in het ziekenhuis).

Ward Kennes: “Het handhavingsbeleid voor de inburgeringsplicht werkt. Wie reeds een eerste boete heeft gehad maar toch weer weigert om de lessen te volgen, krijgt opnieuw een boete en die is ook hoger. In zo’n geval werd er reeds een boete van 425 euro opgelegd. Aan wie blijft weigeren kan steeds opnieuw een boete worden opgelegd van maximaal 5000 euro”.

Aantal aan de Vlaamse handhavingsambtenaren gemelde inbreuken en opgelegde boetes, stand van zaken op 14 maart 2011:

Provincie             Aantal gemelde inbreuken         Aantal boetes

Oost-Vlaanderen            428         95

Antwerpen        423         102

Vlaams-Brabant               407         72

West-Vlaanderen           129         28

Limburg               104         29

Totaal   1491      326

                              

Boetes opgelegd aan inburgeraars die al eerder een boete kregen:

 Aantal boetes   Bedrag

1             425 euro

1             400 euro

6             375 euro

1             250 euro