Robby Diels besliste om persoonlijke en professionele redenen ontslag te nemen uit het college van burgemeester en schepenen. Maar Robby blijft wel als gemeenteraadslid actief in de lokale politiek. De nieuwe schepen is Rob Guns, het raadslid met de langste staat van dienst die de bevoegdheden jeugd, bosbeheer, duurzaamheid en erfgoed opneemt. Rob is ook een drijvende kracht in het Plaffeiencomité (jumelage met Zwitserland), de vrijwillige brandweer en het oudercomité van de Chiro.