Curriculum Vitae Ward Kennes

Studies

 1973-1979 Grieks-Latijnse humaniora aan het jezuïtencollege Sint-Jozef in Turnhout (B).

 1985-1987 Candidature en droit aan de Facultés Notre-Dame de la Paix at Namur (B).

 1987-1990 Licentie rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, (B), cum laude.

 1989-1990 Wintersemester aan de Ruprechts-Karl Universität te Heidelberg (D).

 1991 Beursstudent van het Departement Nasionale Opvoeding om aan de Universiteit Stellenbosch (RSA) het democratiseringsproces en de constitutionele evolutie in Zuid-Afrika te bestuderen.

 1993-1994 Iuris Canonici Baccalaureus aan de Katholieke Universiteit Leuven (B).

 1994 (juli) International Summer School van het Refugee Studies Programme - Oxford University (UK) over 'Humanitarian Aid and Forced Migrants'.

Huidige professionele activiteiten

Burgemeester van Kasterlee (sinds 2005)

Voorzitter van de Conferentie van Kempense Burgemeesters (sinds 2013)

Voorzitter Hulpverleningszone Taxandria (2013 – 2016)

Voorzitter van het Streekplatform Kempen (sinds 2016)

 Vlaams volksvertegenwoordiger (sinds 2008):

Lid van de commissie voor Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend erfgoed

Lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Lid van de commissie voor Deradicalisering

Fractiewoordvoerder voor;

  • buitenlandse en Europese aangelegenheden
  • integratie en inburgering
  • radicalisering
  • ambtenarenzaken
  • overheidscommunicatie
  • kerk-staat aangelegenheden en levensbeschouwing

 Lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Voorzitter van de Christelijke fractie in het Benelux parlement